Aktuellt

Analysdagar i december 2018 och januari 2019
OBS! Hortilab är stängt 6.12.2018 och 24.12.2018–1.1.2019
Avvikande analysdagar för pressvatten, råvatten och torv:

Vecka 49 (3–9.12)
Pressvatten, råvatten och torv analyseras endast tisdagen den 4.12 (för torvanalys behöver vi proven senast 3.12 kl. 15:00)

Vecka 52 (24–30.12)
Stängt                           

Vecka 1 (31.12.2018–6.1.2019)
Pressvatten analyseras endast torsdagen den 3.1

Om växtanalysresultat inklusive nitrat önskas före jul bör proven vara hos Hortilab senast 17.12.2018

FC logoSe vår nya Facebook-sida!

DON mögeltoxinbestämningar 1-2 gånger per veckan!

Vi har nu utökat vårt analyssortiment och erbjuder analyser för varudeklarationer!

Vi gör pressvattenanalyser TISDAGAR och TORSDAGAR! Växthusinfo!

Hushållsvattenproven bör vara i laboratoriet senast torsdag förmiddag!

Jordbrukare, markkarteringar som är gjorda år 2013 skall förnyas senast år 2018.

Provuppsamlingen börjar vecka 36, se provuppsamlingstidtabellen!

NYHET! Bestämning av mullhalten genom glödgningsförlust för kvävegödslingen!