Aktuellt

hortilab 20 ar foto Ett Stort Tack till alla som besökte oss och gjorde vårt 20-årsjubileum till en lyckad och minnesvärd dag!

FC logoSe vår Facebook-sida!

DON mögeltoxinbestämningar 1-2 gånger per veckan!

Vi har nu utökat vårt analyssortiment och erbjuder analyser för varudeklarationer!

Vi gör pressvattenanalyser TISDAGAR och TORSDAGAR! Växthusinfo!

Hushållsvattenproven bör vara i laboratoriet senast torsdag förmiddag!

Jordbrukare, markkarteringar som är gjorda år 2013 skall förnyas senast år 2018.

Provuppsamlingen börjar vecka 36, se provuppsamlingstidtabellen!

NYHET! Bestämning av mullhalten genom glödgningsförlust för kvävegödslingen!