Aktuellt

RESULTAT- OCH BESTÄLLNINGSTJÄNSTERNA FUNGERAR IGEN!

Vårt smidiga provuppsamlingssystem fortsätter ändå till 7.1.2020! Prov kan också skickas via Matkahuolto, använd mobiltelefonnummer 050-358 1873.

hortilab 20 ar foto Ett Stort Tack till alla som besökte oss och gjorde vårt 20-årsjubileum till en lyckad och minnesvärd dag!

FC logoSe vår Facebook-sida!

DON mögeltoxinbestämningar 1-2 gånger per veckan!

Vi har nu utökat vårt analyssortiment och erbjuder analyser för varudeklarationer!

Vi gör pressvattenanalyser TISDAGAR och TORSDAGAR! Växthusinfo!

Hushållsvattenproven bör vara i laboratoriet senast torsdag förmiddag!

Jordbrukare, markkarteringar som är gjorda år 2014 skall förnyas senast år 2019.

Provuppsamlingen börjar vecka 35, se provuppsamlingstidtabellen!

NYHET! Bestämning av mullhalten genom glödgningsförlust för kvävegödslingen!