Kasvihuone

Hortilab on kasvihuonealan johtava laboratorio maassamme. Yli 30 vuoden aikana yritys on kehittänyt nopean ja luotettavan analyysipalvelun koko Euroopan kasvihuoneviljelijöille.

Analysoimme raakavedet, puristenesteet, antoliuokset ja paluuliuokset. Lisäksi tutkimme turve- ja kasvinäytteet.

Kasvihuonetutkimustenne tulokset saatte tulospalvelustamme.  Voitte itse ottaa yhteyttä neuvonantajajärjestöihin, joita on esim. ProAgria ÖSL, Kauppapuutarhaliitto  ja ProAgria FHS.
Hortilab välittää mikrobiologiset näytteet SYNLAB Analytics & Services Finland Oy:lle.

Analyysitilauslomake puristeneste-, vesi-, kasvi- ja neulasnäytteelle
Näytteenotto-ohjeet vesi- ja kasvinäytteille
Talous- ja kasteluveden näytteenotto-ohjeet (mikrobiol.)
Turveanalyysilomake
Kasvihuoneinfoa
Neulas- ja lehtinäytteiden otto-ohje
Metsätaimitarhat