hortilab [at] hortilab [dot] fi

Kasvihuone

Hortilab on kasvihuonealan johtava laboratorio maassamme. Lähes 30 vuoden aikana yritys on kehittänyt nopean ja luotettavan analyysipalvelun koko Euroopan kasvihuoneviljelijöille.

Analysoimme raakavedet, puristenesteet, antoliuokset ja paluuliuokset. Lisäksi tutkimme turve- ja kasvinäytteet.

Kasvihuonetutkimustenne tulokset saatte tulospalvelustamme. Halutessanne saatte tilauksen yhteydessä Hortilabin kautta myös  lannoitussuositukset alan erityisasiantuntijan tekemänä. Voitte myös itse otta yhteyttä neuvonantajajärjestöihin, joita on esim. ProAgria ÖSL, Kauppapuutarhaliitto  ja ProAgria FHS.

Hortilab välittää mikrobiologiset näytteet Novalab Oy:lle.

Analyysitilauslomake puristeneste-, vesi-, kasvi- ja neulasnäytteelle
analysbestallning.pdf
Näytteenotto-ohjeet vesi- ja kasvinäytteille
naytteenotto-ohjeet.pdf
Talous- ja kasteluveden näytteenotto-ohjeet
vesinaytteenotto.pdf
Turveanalyysilomake
turvelomake.pdf
Kasvihuoneinfoa
kasvihuoneinfoa.pdf
Neulas- ja lehtinäytteiden otto-ohje
neulasnaytteenotto.pdf
Metsätaimitarhat
metsataimitarha.pdf