hortilab [at] hortilab [dot] fi

Viljavuustutkimukset, lantanäytteet, siemenet

Maatalouden ympäristökorvausasetuksen 2015 mukaan viljavuustutkimus on tehtävä viljelyssä olevista pelloista. Näytteitä otetaan vähintään yksi näyte peruslohkoa kohti, jos peruslohko on yli 0,5 hehtaarin suuruinen. Jos peruslohko on suurempi kuin viisi hehtaaria, on otettava yksi näyte jokaista alkavaa viittä hehtaaria kohti. Peruslohkoilla, jotka ovat 0,5 hehtaarin suuruisia tai tätä pienempiä, voi käyttää samaa viljavuusnäytettä kuin viereisellä lohkolla. Viereisellä peruslohkolla tarkoitetaan peruslohkoa, jolla on yhteistä rajaviivaa peruslohkon kanssa tai peruslohkoja erottaa tie tai oja. Yksittäisiltä peruslohkoilta, jotka ovat 0,5 hehtaarin suuruisia tai tätä pienempiä on otettava näyte tai käytettävä typpilannoituksessa runsasmultaisten maiden arvoja ja fosforilannoituksessa hyvän viljavuusluokan mukaisia arvoja. Eri maalajeja ei tule sekoittaa samaan näytteeseen.

Hortilabin perustutkimus, joka täyttää EU:n ympäristötukivaatimukset, sisältää seuraavat määritykset: maalaji, multavuus, happamuus (pH), johtoluku, kalsium (Ca), kalium (K), fosfori (P) ja magnesium (Mg) sekä rikki (S) tai natrium (Na). Perustutkimusta voi täydentää hivenravinteiden määrittämisellä. Hivenravinteista tärkeimpiä ovat kupari (Cu), mangaani (Mn), sinkki (Zn) ja boori (B). Hivenravinteita voit tilata yksittäin tai edullisemmin analyysipaketteina. Katso lisää hinnastosta.

Viljavuustutkimustenne tulokset lähetämme postissa analyysien valmistuttua. Sen lisäksi voitte hakea  tuloksenne sähköisenä tulospalvelustamme. Halutessanne saatte tilauksen yhteydessä Hortilabin kautta myös  lannoitussuositukset alan erityisasiantuntijan tekemänä. Voitte myös itse ottaa yhtettä ProAgriaan.  

Viljavuustutkimusten lisäksi Hortilab analysoi viljan siemeniä, kasveja ja vesiä sekä välittää lanta-analyysejä.

Alla olevat tiedostot ovat pdf-muodossa. Klikkaa pdf-kuvaketta saadaksesi tiedostot auki.

Tilauslomake viljavuustukimus
markkartering_new.pdf
Lannoitussuositusliite
liite_lannoitussuosituksia.pdf
Lannoitussuositusliite - Luomu
liite_lannoitussuosit_luomu.pdf
Hinnasto maa-analyysit, lanta-analyysit, itävyystutkimukset
prislista_hinnasto.pdf
Keräily_Provuppsamling
keraily_provuppsamling.pdf