Välkommen till Hortilab på nätet!

Hortilab Oy Ab - ackrediterat laboratorium, som specialiserat sig på
markkartering och analyser för jordbruk och trägårdssektorn.

Hortilabs markkartering och analystjänster