Friland

Hortilab är ett av landets ledande laboratorier inom yrkesodling på friland.

Gödselråd kan Du få av branschens specialrådgivare via Hortilab i samband med beställningen, eller genom att själv kontakta ProAgrias rådgivningsorganisationer.

Hortilab förmedlar mikrobiologiska analyser till SGS Analytics Finland Oy.

Markkarteringsblankett
Provtagningsanvisningar för vatten- och växtprov
Analysbeställningsblankett för pressvatten, vatten-, växt- och barrprov
Provtagning av hushålls- och bevattningsvatten (mikrobiol.)
Prislista
Analyser för potatisodling
Analyser för bär- och fruktodling