Grönområden

Hortilab samarbetar med landets expertis för att utveckla sin analysservice för skötsel av grönområden. Tillsammans med Finnish Greenkeepers Association har ett analyspaket för skötsel av golf- och bollplaner utvecklats.

För golf- och bollplaner kan man via Hortilab få gödselråd av bankonsult Kristiina Laukkanen.

Provtagning av golf- och bollplaner
Beställningsblankett för golfanalyser
Analyser för skötsel av golfplaner (prislista)
Beställningsblankett för bollplaner
Analyser för skötsel av bollplaner (prislista)
Beställningsblankett för grönområden
Analyser för skötsel av grönområden
Analysbeställningsblankett för pressvatten, vatten-, växt- och barrprov