Grönområden

Hortilab samarbetar med landets expertis för att utveckla sin analysservice för skötsel av grönområden. Tillsammans med Finnish Greenkeepers Association har ett analyspaket för skötsel av golf- och bollplaner utvecklats.

För golf- och bollplaner kan man via Hortilab få gödselråd av bankonsult Kristiina Laukkanen.

Provtagning av golf- och bollplaner
Beställningsblankett för golfanalyser
Analyser för skötsel av golf- och bollplaner (prislista)
Beställningsblankett för bollplaner
Beställningsblankett för grönområden
Analysbeställningsblankett för pressvatten, vatten-, växt- och barrprov