Varudeklaration

 Då en kund köper till exempel jord (förpackad eller i lösvikt) bör en varudeklaration som berättar om produkten ingå. I varudeklarationen framgår vilka råmaterial som använts och hur produkten tillverkats, men också en del om produktens egenskaper så som näringsinnehåll. Kraven på varudeklarationen finns på Eviras hemsida i Metoder för analys av gödselfabrikat (på finska). Mer information fås från Livsmedelsverket (Livsmedelsverket inledde verksamheten 1.1.2019, då Livsmedelssäkerhetsverket, Landsbygdsverket och en del av Lantmäteriverkets central för ICT-tjänster gick samman till ett nytt ämbetsverk).

Analyserna för varudeklarationen görs enligt standardmetoder i ett laboratorium godkänt av Evira. Hortilab blev godkänt av Evira hösten 2016 och vi kan nu utföra dessa analyser.

Kravet på analyser varier beroende på kundens behov. Därför lönar det sig att ta kontakt med laboratoriet och komma överens om analyser och priser före proven skickas in. 

Gödselfabrikat info

Beställningsblankett - analyser enligt gödsellagen