Varudeklaration

 Då en kund köper till exempel jord (förpackad eller i lösvikt) bör en varudeklaration som berättar om produkten ingå. I varudeklarationen framgår vilka råmaterial som använts och hur produkten tillverkats, men också en del om produktens egenskaper så som näringsinnehåll. Mer information fås från Livsmedelsverket.

Analyserna för varudeklarationen görs enligt standardmetoder i ett ackrediterat laboratorium. 

Kravet på analyser varierar beroende på kundens behov. Därför lönar det sig att ta kontakt med laboratoriet och komma överens om analyser och priser före proven skickas in. 

Gödselfabrikat info (under arbete)

Beställningsblankett - analyser enligt gödsellagen