Analys av spannmål

Till Hortilabs service hör även analys av spannmål. Vi utför bl.a. grobarhet av spannmål samt fuktighet, hektolitervikt, 1000-kornsvikt och protein-%. Hortilabs spannmålsanalyser kan endast användas för den egna gårdens kvalitetssäkring, ej för kommersiellt bruk.

För att räkna ut såtätheten behövs förutom grobarhet och 1000-kornsvikten även utsädesslaget och sorten.

För grobarheter använder vi gibberellinsyra under hösten för att bryta groningsvilan.

Vi sorterar spannmålsproven på begäran före analysering.


Spannmålsanalyser
Spannmålsanalysblankett
Prislista
Uppsamlingsplatser och material