Analys av spannmål

Till Hortilabs service hör även analys av spannmål. Vi utför bl.a. grobarhet av spannmål samt fuktighet, hektolitervikt,1000-kornsvikt och DON-analyser.

För att räkna ut såtätheten behövs förutom grobarhet och 1000-kornsvikten även utsädesslaget och sorten.

För grobarheter använder vi gibberellinsyra under hösten för att bryta groningsvilan.

Vi sorterar spannmålsproven på begäran före analysering.


Spannmålsprovtagning
Spannmålsanalysblankett
Prislista
Uppsamlingsplatser och material