Ajankohtaista

FC logoTutustu Facebook-sivuumme! 

DON hometoksiinimäärityksiä 1-2 kertaa viikossa!

Olemme nyt laajentaneet analyysivalikoimaamme koskemaan myös ns tuoteselosteanalyysejä!

Analysoimme puristenesteitä TIISTAISIN ja TORSTAISIN! Kasvihuoneinfoa!

Talousvesinäytteiden pitää olla laboratoriossa viimeistään torstaina aamupäivällä!

Maanviljelijä, vuonna 2014 tehdyt viljavuustutkimukset on uusittava viimeistään vuonna 2019.

Maanäytteiden keräily alkaa viikolla 35, katso maanäytteiden keräilyaikataulu!
- Jurvan maaseututoimisto ei enää ole mukana keräilyssä!
- Isojoen maataloustoimistoon EI voi viedä näytteitä 10.9, 24.9 eikä 8.10!

UUTUUS! Muultavuuden määritys hehkutushäviönä typpilannoitusta varten!