Hushåll

Med hjälp av en jordanalys kan hobbyodlaren få en välmående och fin gräsmatta samt en vackert blommande trädgård. Ta jordproven på hösten så hinner du få både analyssvar och rekommendationer för kalkning och gödsling i god tid före våren.

Hortilab analyserar också brunnsvatten för privat bruk. Av dessa vatten utförs en kemisk och/eller mikrobiologisk analys. Hushållsvattnen skall lämnas in till laboratoriet senast torsdag förmiddag. Den mikrobiologiska analysen utförs på KVVY Vasa. Denna analys bör påbörjas inom 24 timmar från provtagningen och därför bör proven som skall skickas vidare till KVVY finnas på Hortilab senast kl. 15.00 på provtagningsdagen (ej fredagar). Se vidare i provtagningsanvisningarna (se https://kauppa.kvvy.fi/).


Hemträdgårdsanalysblankett
Hushållsvattenanalysblankett
KVVY vattenanalysblankett
Prislista
Riktvärden för jordanalysen i växtunderlag