Växthus

Hortilab är landets ledande laboratorium inom växthussektorn. Över 30 års tid har bolaget utvecklat en snabb och pålitlig analysservice för växthusodlare i hela Europa.

Resultaten på Din växthusanalys kan Du få via vår resultatservice. Gödselråd kan Du få genom att själv kontakta Österbottens Svenska Lantbrukssällskap, Handelsträdgårdsförbundet eller Finska Hushållningssällskapet.

Hortilab förmedlar mikrobiologiska analyser till KVVY. Mera info finns https://kauppa.kvvy.fi/

Hortilab har under 2018 investerat in ny teknik och utvecklat analysmetoden för mätning av växtnitrat. I oktober kunde metoden tas i bruk och Hortilab gör nu analyserna av växtnitrat helt i egen regi. Detta innebär att leveranstiden av växtnitratresultaten har förkortas och är normalt 3–5 vardagar och resultaten rapporteras samtidigt som resultaten från den omfattande växtanalysen om den också har beställts.

 Nitrat ansamlas i växter naturligt och som följd av gödsling. Hos grönsaker och örter varierar nitrathalterna naturligt mellan olika arter. EU lagstiftningen reglerar gränsvärden för nitrat i spenat, sallat, isbergssallat och rucola. För att säkerställa att gränsvärden inte överskrids vid odling av dessa, är det viktigt att regelbundet analysera nitrathalten i växterna. Vid odling av andra grönsaker och örter är det viktigt att regelbundet analysera även växtnitratet för att försäkra sig om att de produktionsmetoder man använder ger högklassiga produkter för konsumenterna. Mer information finns i Livsmedelverket.Analysbeställningsblankett för pressvatten, vatten-, växt- och barrprov
Provtagningsanvisningar för vatten- och växtprov
Brunnsvattenblankett_KVVY
Torvanalysblankett
Växthusinfo
Barrprovtagning
Skogsplantskolor
Allmän prislista