Kasvihuone

Hortilab on kasvihuonealan johtava laboratorio maassamme. Yli 30 vuoden aikana yritys on kehittänyt nopean ja luotettavan analyysipalvelun koko Euroopan kasvihuoneviljelijöille.

Analysoimme raakavedet, puristenesteet, antoliuokset ja paluuliuokset. Lisäksi tutkimme turve- ja kasvinäytteet.

Kasvihuonetutkimustenne tulokset saatte tulospalvelustamme.  Voitte itse ottaa yhteyttä neuvonantajajärjestöihin, joita on esim. ProAgria ÖSL, Kauppapuutarhaliitto  ja ProAgria FHS.
Hortilab välittää mikrobiologiset näytteet KVVY:lle. Lisää tietoa löytyy https://kauppa.kvvy.fi/

Hortilab on vuoden 2018 aikana investoinut uuteen tekniikkaan ja kehitellyt analyysimenetelmän kasvinitraatin mittaamiseksi. Lokakuussa menetelmä otettiin käyttöön ja Hortilab analysoi nyt kasvinitraatin täysin itsenäisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että kasvinitraattitulosten toimitusaika on lyhentynyt ja on normaalisti 3-5 arkipäivää. Jos myös laaja kasvianalyysi on tilattu, raportoidaan kaikki tulokset, myös nitraatti, samalla kertaa.

Nitraattia kerääntyy kasveihin luonnollisesti ja lannoituksen seurauksena. Kasvisten ja yrttien nitraattipitoisuudet vaihtelevat lajeittain. EU-lainsäädännössä on säädetty enimmäispitoisuusrajat pinaatille, lehtisalaatille, jäävuorisalaatille ja rukolalle. Jotta voidaan varmistaa, että raja-arvoja ei näiden kasvien viljelyn aikana ylitetä, on tärkeää säännöllisesti analysoida kasvien nitraattipitoisuus. Myös muiden kasvisten ja yrttien viljelyssä on nitraattipitoisuus tärkeää analysoida säännöllisesti, jotta voi varmistua, että kuluttajat saavat korkealuokkaisia tuotteita. Lisätietoa löytyy Ruokavirastosta.

 

Analyysitilauslomake puristeneste-, vesi-, kasvi- ja neulasnäytteelle
Näytteenotto-ohjeet vesi- ja kasvinäytteille
Kaivovesilähete_KVVY
Turveanalyysilomake
Kasvihuoneinfoa
Neulas- ja lehtinäytteiden otto-ohje
Metsätaimitarhat
Yleishinnasto