Ajankohtaista


FC logoTutustu uuteen Facebook-sivuumme! 

DON hometoksiinimäärityksiä 1-2 kertaa viikossa!

Olemme nyt laajentaneet analyysivalikoimaamme koskemaan myös ns tuoteselosteanalyysejä!

Analysoimme puristenesteitä TIISTAISIN ja TORSTAISIN! Kasvihuoneinfoa!

Talousvesinäytteiden pitää olla laboratoriossa viimeistään torstaina aamupäivällä!

Maanviljelijä, vuonna 2013 tehdyt viljavuustutkimukset on uusittava viimeistään vuonna 2018.

Katso maanäytteiden keräilyaikataulu!

UUTUUS! Muultavuuden määritys hehkutushäviönä typpilannoitusta varten!