Ajankohtaista

 FC logoTutustu Facebook-sivuumme! 

DON hometoksiinimäärityksiä 1-2 kertaa viikossa!

Olemme nyt laajentaneet analyysivalikoimaamme koskemaan myös ns tuoteselosteanalyysejä!

Analysoimme puristenesteitä TIISTAISIN ja TORSTAISIN! Kasvihuoneinfoa!

Talousvesinäytteiden pitää olla laboratoriossa viimeistään torstaina aamupäivällä!

Maanviljelijä, vuonna 2013 tehdyt viljavuustutkimukset on uusittava viimeistään vuonna 2018.

Maanäytteiden keräily alkaa viikolla 36, katso maanäytteiden keräilyaikataulu!

UUTUUS! Muultavuuden määritys hehkutushäviönä typpilannoitusta varten!