Ajankohtaista

Analyysipäivät joulukuussa 2018 ja tammikuussa 2019:
Huom! Hortilab on suljettuna 6.12 ja 24.12.2018–1.1.2019

Poikkeavat puristenesteen, raakaveden ja turpeen analyysipäivät:

Viikko 49 (3–9.12)
Puristenesteet, raakavedet ja turpeet analysoidaan ainoastaan tiistaina 4.12 (turvenäytteet tarvitsemme viimeistään 3.12 klo 15:00)

Viikko 52 (24.–30.12)
Suljettu

Viikko 1 (31.12.2018–6.1.2019)
Puristenesteet analysoidaan ainoastaan torstaina 3.1

Jos haluat kasvianalyysitulokset ennen joulua, tulee näytteiden olla Hortilabissa viimeistään 17.12.2018

FC logoTutustu uuteen Facebook-sivuumme! 

DON hometoksiinimäärityksiä 1-2 kertaa viikossa!

Olemme nyt laajentaneet analyysivalikoimaamme koskemaan myös ns tuoteselosteanalyysejä!

Analysoimme puristenesteitä TIISTAISIN ja TORSTAISIN! Kasvihuoneinfoa!

Talousvesinäytteiden pitää olla laboratoriossa viimeistään torstaina aamupäivällä!

Maanviljelijä, vuonna 2013 tehdyt viljavuustutkimukset on uusittava viimeistään vuonna 2018.

Maanäytteiden keräily alkaa viikolla 36, katso maanäytteiden keräilyaikataulu!

UUTUUS! Muultavuuden määritys hehkutushäviönä typpilannoitusta varten!