Aktuellt

 
sarka pallossa cmyk
Vi finns på plats under Sarka mässan i Seinäjoki Areena 31.1-1.2.2020 på avdelning 8E!

 

FC logoSe vår Facebook-sida!

DON mögeltoxinbestämningar 1-2 gånger per veckan!

Vi har nu utökat vårt analyssortiment och erbjuder analyser för varudeklarationer!

Vi gör pressvattenanalyser TISDAGAR och TORSDAGAR! Växthusinfo!

Hushållsvattenproven bör vara i laboratoriet senast torsdag förmiddag!

Jordbrukare, markkarteringar som är gjorda år 2014 skall förnyas senast år 2019.

Provuppsamlingen börjar vecka 35, se provuppsamlingstidtabellen!

NYHET! Bestämning av mullhalten genom glödgningsförlust för kvävegödslingen!