Företaget

Växtodlingen förändras över tiden. Därmed ställs nya hårdare krav på odlingarna. De största kraven ställer dock odlaren på sig själv då han försöker leva upp till alla direktiv från omvärlden och till sina egna ideal som miljöinriktad kvalitetsodlare. Med denna sida vill vi berätta hur vi kan hjälpa Dig att klara av nuvarande och framtida utmaningar. Framtidens växtodling kräver samarbete i många led. I Hortilabs vision ingår att med kunden i centrum ta hänsyn till kvalitet, ekonomi, miljö/ekologi och etik/moral.

Hortilab är ett privatägt aktiebolag, som utför kemiska analyser för odlare inom jordbruks- och trädgårdssektorerna samt för forskningsanstalter, testningslaboratorier, industrier och offentliga sektorn.

Hortilabs analysservice och de flesta analysmetoder är ackrediterade av FINAS (Finnish Accreditation Service), T187. Detta garanterar kunden analysresultat vars riktighet följer den internationella kvalitetsstandarden för laboratorier, SFS-EN ISO/IEC 17025.

Med över 30 års erfarenhet, synnerligen kompetent personal och toppmoderna analysinstrument är Hortilab ett av landets ledande laboratorier inom sin bransch.

Dataskyddsbeskrivning

palitlig partner logoHortilab är medlem i Pålitlig Partner -tjänsten! Medlemskapet visar att vi på Hortilab sköter våra ärenden öppet och att företaget uppfyller de lagstadgade skyldigheter som beställaransvarslagen förutsätter.