ETT LABORATORIUM SPECIALISERAT PÅ

MARKKARTERINGAR OCH TRäDGÅRDSSEKTORNS ANALYSER

Växtodlingen förändras över tiden. Därmed ställs nya hårdare krav på odlingarna. De största kraven ställer dock odlaren på sig själv då han försöker leva upp till alla direktiv från omvärlden och till sina egna ideal som miljöinriktad kvalitetsodlare.

 

LÄS MER